Glasaj za novi kurs
Želiš da naučiš nešto, a nemaš gde?
Glasaj za neki od ponuđenih tema ili nam opiši šta je to i mi ćemo probati da napravimo kurs baš na tu temu!

Možeš i predložiti i temu za kurs koji bi želeo/la da predaješ.

To može biti bilo šta, a evo nekih predloga koje možeš izabrati:
  • Programiranje
  • Web dizajn
  • Muzička produkcija
  • Kako osnovati firmu
  • Photoshop
  • Video editovanje
  • Animacija
  • Kako napisati CV
  • Koju srednju školu/fakultet da upišem?
  • Osnove Adobe Illustrator-a
Kurs će biti kao i svi ostali, besplatan za sve đake, studente i mlade sa teritorije opštine Stara Pazova!
icerpazova icerpazova icerpazova
+381 648229473 office@icerpazova.com icerpazova@gmail.com Poslovni podaci